PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Rozszerzenie działalnoœci WTFSKF. Styl tradycyjny Fudokan.

Nasza œwiatowa federacja - WTFSKF - z sukcesem wprowadza nowe regulaminy sportowe. W 2012 roku z wielkim sukcesem wprowadzono po raz pierwszy na ME konkurencję "kumite styl wolny bezkontaktowy" wg kategorii wagowych. Mistrzostwa te odbywały się w Polsce w Oœrodku Przygotowań Olimpijskich COS w Spala pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W 2013 roku wprowadzono po raz pierwszy na ME konkurencję "Kata Kobudo". Polacy zdobyli medale w tej konkurencji. WTFSKF staje się organizacją wielostylową łącząc w sobie tradycyjne i nowoczesne formy współzawodnictwa sportowego karate.   W tym roku odbyła się inauguracja działalnoœci organizacji, która ma się zajmować spuœcizną sportową Soke Ilija Jorga - tradycyjnym stylem Fudokan (korzeniami powstania stylu). Organizacja ta pierwotnie miała być fundacją o nazwie World Fudokan Foundation (WFF), która została zaproponowana przez Prezesa Dariusza Bajkowskiego na spotkaniu Rady Dyrektorów w 2010 roku. Fundacja miała się zajmować zachowaniem dorobku Soke Jorgi i stworzyć warunki finansowe na czas jego emerytury. Jednak obecnie organizacja ta przyjęła nieuprawnioną nazwę World Fudokan Federation (WFF) i oprócz funkcji wczeœniej przypisanych do Fundacji, ogłasza, że będzie również organizować zawody międzynarodowe. WTFSKF jest jedyną œświatową federacją posiadającą prawo organizowania oficjalnych mistrzostw w karate Fudokan. Jako nowoczeœnie rozwijająca się federacja sportowa, WTFSKF aplikuje o członkostwo w Sport Accord - organizacji œciœle współpracującej z MKOl i organizującej co 4 lata Igrzyska Sportów Nieolimpijsckich "World Games". W 2017 roku Igrzyska te rozegrane będą w Polsce - we Wrocławiu.