PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Po opublikowaniu na stronie WFF nieprawdziwych informacji na temat reprezentacji karate Fudokan, Zarząd PZKF informuje:

1. Polski Związek Karate Fudokan jest jedyną organizacją sportową w Polsce, uprawnioną do oficjalnego reprezentowania sportu karate Fudokan.

2. Osoby lub instytucje naruszające prawa PZKF lub działające na szkodę PZKF, muszą się liczyć z akcjami prawnymi ze strony Związku.

3. Żadna osoba, ani organizacja nie ma prawa cofać lub kwestionować uprawnień i stopni karate nadanych przez World Traditional Fudokan Shotokan Karate-Do Federation.

Obszernych informacji i wyjaœnień, wraz z ważnymi opiniami Zarząd PZKF udzieli na spotkaniu z Zarządami klubów licencjonowanych PZKF, które odbędzie się w sobotę 31.08.2013 r. o godz. 12.00 w Akademii Karate Fudokan, ul. Konarskiego 4A, Warszawa.

 

 

Informacja Prezesa PZKF w jego sprawie znajduje się na stronie Dariusz Bajkowski na Facebook'u:

https://www.facebook.com/dariusz.bajkowski.eu