PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Œroda Wielkopolska, 21.09.2013 r.

Udział w DMP oraz startach w indywidualnych konkurencjach pucharowych mają potwierdzić formę startową zawodników KN, którzy po IX Ind. MP w kwietniu i ME w maju, zyskali kwalifikacje do startu w MŒ.

Zawody te dają też możliwoœć zdobycia kwalifikacji zawodnikom, którym nie powiodło się w pierwszym półroczu.

Wyniki decydują o kolejnoœci powołań zawodników do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Œwiata 2013 - Polska, COS Wałcz, 28.11 - 01.12. 2013 r.

Szczegóły w korespondencji do klubów.