PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Stracili licencje za działania na szkodę PZKF.

Zarząd PZKF na podstawie rekomendacji Kongresu PZKF odbytego w dniu 21. grudnia 2013 roku, za działania na szkodę Polskiego Związku Karate Fudokan, pozbawił wszelkich licencji:
- Piotra Tytonia - byłego instruktora, sędziego i egzaminatora,
- Czesława Stankiewicza - byłego trenera KN, instruktora, sędziego i egzaminatora,
- Alicję Pałczyńską - byłą zawodniczkę KN, sędzinę, instruktorkę i egzaminatorkę.

 

Wymieniona trójka stanowi założycieli i zarząd stowarzyszenia, które skradło wartoœci intelektualne Polskiego Związku Karate Fudokan oraz podszywało się pod niego, próbując powołać kadrę narodową oraz organizować współzawodnictwo sportowe ustawowo przypisane do wyłącznego prawa Polskiego Związku Karate Fudokan (polskiego związku sportowego).

 

W związku z powyższym Polski Związek Karate Fudokan poczynił kroki w obronie własnych wartoœci i praw:
1. Zawiadomił o powyższym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2. Zarządał od Prezydenta miasta Zamoœcia wyrejestrowania ww stowarzyszenia w drodze decyzji administracyjnej lub nakazanie zmiany nazwy i statutu.
3. Zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Zamoœciu o popełnieniu przestępstwa przez wymienione osoby.

 

W dalszej drodze Polskiemu Związkowi Karate Fudokan przysługiwać będą roszczenia odszkodowawcze.