PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Komisja Polskiego Związku Karate Fudokan.

EGZAMINY NA CZARNE PASY - MISTRZOWSKIE STOPNIE - DAN

Data i miejsce: 

16 marca 2014 r.: godz. 14.00
Akademia Karate Fudokan
01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

Organizator:
Zarząd PZKF

Warunki udziału:
1. Aktualnana rok 2014 licencja sportowa ogólna PZKF.
2. Aktualne badania lekarskie od lekarza medycyny sportowej.
3. Aktualna polisa NNW indywidualna lub grupowa klubowa (kopia).
4. Aktualny stopień karate wydany przez PZKF lub nostryfikowany lub zweryfikowany przez PZKF.
5. Podanie do Zarządu PZKF.
6. Kandydaci na stopnie 1 - 3 Dan, podanie najpóŸniej do 28. lutego.
7. Kandydaci na stopnie od 4 Dan, podanie najpóŸniej do 31. stycznia, złożenie pracy pisemnej najpóŸniej do 28. lutego. 
 


Koszt egzaminu:
300,- PLN, w tym wydanie dyplomu PZKF.
Wpłata musi być zaksięgowana na koncie PZKF najpóŸniej w dniu 10. marca,
- wpłata na konto to samo, na które wpłaca się licencje i składki.


Konto PZKF do wpłacania składek i licencji:         05 1940 1076 3047 5388 0002 0000