PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Równolegle odbędzie się kurs zawodowy Trenera II klasy w Karate.

 

 Wiosenny kurs instruktorsko-trenerski
PZKF umożliwia zdobycie i podnoszenie uprawnień zawodowych w sporcie:
instruktor sportu karate, trener klasy II i klasy I w karate, instruktor samoobrony
Informacje pod filmem 

 

 

Trwa nabór na kursy zawodowe:

Kurs 1. na Instruktora Sportu Karate oraz

Kurs 2. na Trenera II Klasy w Karate.

Kandydaci mogą się zgłaszać najpóŸniej do dnia 24.03.2014 r.

Miejsce kursów: Akademia Karate Fudokan, 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 4A

Daty zjazdów:
Zjazd 1.
12.04.2014 - obowiązkowy udział w X Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Karate Fudokan w charakterze: zawodnika, sędziego, trenera lub wolontariusza (lista obecnoœci)
13.04.2014 - rozpoczęcie kursów, sprawdzenie dokumentacji, przydzielenie tematów prac pisemnych.
zjazd 2.
26-27.04.2014 - wykłady i ćwiczenia, konsultacje prac pisemnych
Zjazd 3.
10-11.05.2014 - wykłady i ćwiczenia, konsultacje prac pisemnych
Zjazd 4.
7-8.06.2014 - końcowe zajęcia teoretyczne i praktyczne, ostateczny termin oddania prac pisemnych
Zjazd egzaminacyjny.
15.06.2014 r.- egzamin końcowy jest możliwy tylko dla osób, które w terminie do 08.06.2014 złożyły prace pisemne.

Koszt każdego z obu kursów:
- 1900,- zł  dla osób spełniających warunki uczestnictwa
- 1500 - zł dla osób posiadających aktualną licencję PZKF wykupioną do dnia 1 marca 2014 r.
- wpłaty na konto PZKF, to samo, na które wpłaca się składki i licencje (patrz dział licencje w tym serwisie), 500 zł do rozpoczęcia kursu, 500 zł do trzeciego zjazdu, końcowa kwota przed egzaminem końcowym.

Dokumenty wymagane:
1. Kurs Instruktora Sportu Karate:
- podanie o przyjęcie na kurs
- dowód tożsamoœci
- œwiadectwo ukończenia szkoły œredniej
- zaœwiadczenie o stażu treningowym/zawodniczym w karate
- dyplom ostatniego stopnia karate
- zaœwiadczenie od lekarza medycyny sportowej lub medycyny pracy "o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu instruktor sportu".
2. Kurs Trenera II klasy- wszystkie wymienione w pkt. 1.
- legitymacja instruktora sportu w karate lub instruktora rekreacji ruchowej karate lub samoobrony wydana po kursie realizowanym wspólnie przez WSTS i PZKF lub WSEWS i PZKF

INNE WAŻNE SPRAWY:
1. SKANY DOKUMENTÓW wysłać na adres mailowy biura PZKF.
2. DOWIEDZIEĆ SIĘ o zakwalifikowaniu na kurs przed przyjazdem na pierwszą sesję szkoleniową.
3. Istnieje możliwoœć nocowania na Dojo z własnym œpiworem.
4. Czynni zawodnicy KN lub Trenerzy KN i Trenerzy wspomagający KN mogą mieć uruchomiony indywidualny tok nauczania - rozmowa z kierownikiem kursu - Shihanem Dariuszem Bajkowskim 7 Dan.