PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Polski Związek Karate Fudokan został jedynym oficjalnym przedstawicielem ITKF w Polsce.

16. grudnia 2013 ITKF udzieliła promesy Polskiemu Związkowi Karate Fudokan, przekazując mu własne przedstawicielstwo na terytorium Rzczypospolitej Polskiej.

 

Polski Związek Karate Fudokan informuje niniejszym, że przy Jego Zarządzie działa Komisja do spraw karate tradycyjnego, która zajmie się przejęciem spuœcizny ITKF w Polsce.

PZKF obecnie w Polsce stał się jedynym legalnym przedstawicielem:
- sportu karate fudokan
- i sportu karate tradycyjne.

 PZKF zaprasza do współpracy wszystkie kluby karate tradycyjnego, którym zależy na kontynuowaniu swojej działalnoœci w sporcie wyczynowym "karate tradycyjne" w oficjalny sposób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W PaŸdzierniku 2013 PZKT i jego Prezes zostali trwale usunięci z International Traditional Karate Federation.
W tym momencie PZKT utracił prawo do kontynuowania swojej misji jako polski związek sportowy.
11. grudnia 2013 ITKF wysłała list do MSiT informujący o powyższym fakcie.

 

DOKUMENT ITKF UDZIELAJĽCY PZKF PRZEDSTAWICIELSTWA

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 Członkostwo PZKF w ITKF

 

 

 

 

DOKUMENTY ITKF INFORMUJĽCE O TRWAŁYM USUNIĘCIU 

PZKT Z CZŁONKOSTWA I AKTYWNOŒCI ITKF

 

 Wykluczenie PZKT z ITKF

 

 

 List ITKF do Ministra Sportu i Turystyki