PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Mistrzostwa Europy 2009 - Polska II miejsce

W dniach 28.05. - 01.06. 2009 roku na terenie kompleksu COS - Oœrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale rozegrano Mistrzostwa Europy w Karte Fudokan. Polski Związek Karate Fudokan, który był jednoczeœnie współorganizatorem tej wielkiej imprezy, odniósł imponujący sukces.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Europy 2008 - III. miejsce w Europie dla Polski

Rok 2008 był rokiem bez mistrzostw œświata - najważniejszą imprezą były Mistrzostwa Europy, które odbywały się w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej w dniach 19-24.11.2008. W dniach 19-20. listopada odbył się Międzynarodowy Kurs Sędziowski wraz z egzaminami.
Od 21-go do 23-go rozgrywane były konkurencje we wszystkich grupach wiekowych: od dzieci do seniorów.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Europy 2007

Mistrzostwa Europy w 2007 roku odbyły się w Nabereznye Chelny, Republika Tatarstan, Federacja Rosyjska. Wyjazd był bardzo kosztowny. Wysłaliœmy tam tylko 7 osób.   Zdobyliœmy tam 4 medale.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan  2006
Rok 2006 był rokiem bez mistrzostw œświata - najważniejszą imprezą były Mistrzostwa Europy, które trwały od piątku 24. do niedzieli 26. listopada 2006 w Benevento we Włoszech, były zorganizowane przez ŚŒwiatową Federację Karate Fudokan-Shotokan (World Traditional Fudokan-Shokan Karate-Do Federation).

Czytaj więcej...