PZ KARATE FUDOKAN w likwidacji

Uaktualniono kalendarz najważniejszych aktywnoœci Polskiego Zwiazku Karate Fudokan w roku 2010.

Zapraszamy do działu obok.